lees meer
Call of the Mall

Krijn de Koning

47 m2

De werken van Krijn de Koning bevinden zich op het raakvlak van schilderkunst, sculptuur en architectuur. Zijn bouwwerken zijn site-specific, dat wil zeggen dat ze gerelateerd zijn aan de plek waarvoor ze zijn gemaakt. In zijn werk gaat het hem om de gewaarwording van de omgeving en het intensiveren van die plek. Dat gebeurt onder andere door bestaande ruimtes op een andere manier te gebruiken, ze te transformeren en zo bestaande condities te doorbreken. De architectonische constructies, de sculpturale vormen en de kleuren zijn daarbij een middel.

Zo bouwde hij in 2011 een vijf meter hoge vloer in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met daarin verzonken een aantal gekleurde kamers. De eeuwenoude kerk was hierdoor vanuit een geheel ander perspectief te zien, wat op allerlei manieren de beleving van deze zo bijzondere plek een nieuwe impuls gaf.

lees meer

Krijn de Koning

47 m2

Veel van De Koning’s werken worden gekenmerkt door sterk gekleurde vlakken aan de buitenkant. Voor Call of the Mall draaide de kunstenaar dit principe om, iets dat hij bij zijn installatie in het kerkje Saint-Nicolas-des-Eaux in Bretagne (Frankrijk, 2012) ook al eens hanteerde. Het werk werd als het ware binnenste buiten gekeerd. Van buiten ziet men enkel de rauwe constructie van het ongekleurde en onafgewerkte plaatmateriaal, eenmaal binnen werd de ruimte juist benadrukt doordat muren, vloer en plafond geschilderd waren in een sterk contrasterend en bont kleurenspel.
Het werk keerde zich af van de specifieke visuele overdaad van de shopping mall: reclames, gekleurde uithangborden, decoraties, geluid en beweging, maar tegelijkertijd kopieerde en spiegelde het deze omgeving met een eigen visuele beeldtaal. Het liet zien dat de fysieke realiteit van de plek, een door mensen gemaakte ‘constructie’ was, georganiseerd vanuit een bepaald doel en met een bepaald plan, dat deze tijdelijk was en constant aan verandering onderhevig was.
lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
terug naar boven

Krijn de Koning

47 m2

Krijn de Koning (NL, 1963) woont en werkt in Amsterdam.
Foto’s: Jannes Linders
KUS-Plus KUS-Min KUS-close