lees meer

Beeldenpark Croeselaan

In 2018 en 2019 is de Croeselaan, grofweg vanaf het Jaarbeursplein tot aan de Jan van Foreeststraat, opnieuw ingericht. Bij de herinrichting vormde verduurzaming en circulair bouwen het uitgangspunt. Zo werden er zoveel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de huidige Croeselaan of de directe omgeving gebruikt. Belangrijkste principe-keuzes in het ontwerp waren de ontvlechting van fiets- en autoverkeer, brede voetgangersstoepen en het versterken van de groenstructuur. In de groene middenberm is een circulair beeldenpark gerealiseerd met bestaande werken afkomstig uit de collectie van de gemeente Utrecht en de Rabo kunstcollectie. De sculpturen bevonden zich oorspronkelijk op andere plaatsen, waar ze door een herinrichting niet meer konden worden teruggeplaatst.
Het resultaat op de Croeselaan is een eclectische verzameling kunstwerken met een grote diversiteit in vorm en datering. Naast de vaste opstelling van de sculpturen is er een wisselplek gereserveerd waar jaarlijks een ander werk zal worden geplaatst. Het is de bedoeling dat met name de jongste generatie kunstenaars zich hier kan verhouden tot de geschiedenis van de kunst in de openbare ruimte in Utrecht en daar een actuele visie aan kan toevoegen. Zo wordt zichtbaar wat er nu speelt bij de huidige generatie kunstenaars. Gemeente, Centraal Museum en de HKU zullen hier samen in optrekken. De selectie werken laat in een notendop de diversiteit zien van de kunst in de openbare ruimte van Utrecht.
KUS-Plus KUS-Min KUS-close