lees meer
Call of the Mall

Melle Smets

Radio Homo Ludens

“Hoog Catharijne was ontworpen als baken van moderniteit. Alles moest anders, en wel rigoureus. Weg met die oude kronkel- straatjes en grachten, ruim baan voor de wandelpromenades, winkellandschappen en snelwegen in de stad. De mens zou zich bevrijden van het juk van de arbeid en alle tijd krijgen om zich te ontplooien”, aldus kunstenaar Melle Smets.

Hoog Catharijne was een in beton gegoten uiting van deze idealen en ambities rondom de zogenaamde Homo Ludens (de spelende mens) uit de jaren zestig. In november 2012 ging Melle Smets als een archeoloog van het nu op zoek naar wat er over was van die idealen van vroeger en welke ambities er waren voor morgen. In een tent logeerde hij een week op het dak van Hoog Catharijne. Hij wilde de ziel van het complex ervaren en blootleggen.

lees meer

Melle Smets

Radio Homo Ludens

Aan de oppervlakte was er weinig meer te zien van de spelende mens. Het imago van Hoog Catharijne was eerder anoniem en onguur dan speels te noemen. Nieuw elan moest er nu komen door architectonische aanpassingen: grotere etalages, bredere gangen, meer daglicht, zitbankjes en de herintroductie van de kamerplant. Evenementen moesten Hoog Catharijne de place to be maken. In de plannen voor deze cosmetische ingrepen was er weinig oog voor de opmerkelijke dorpscultuur, die Smets ontdekte tijdens zijn verblijf. Boven en onder de winkelpuien werkten, woonden en recreëerden dagelijks honderden mensen, vaak met veel genoegen. Ze kenden elkaar en gebruiken samen de ruimte; schoonmakers, kantoorklerken en bewoners (ze noemen zich mall rats). De Homo Ludens was er nog, maar leefde een teruggetrokken bestaan.

Smets gaf deze betrokken dorpelingen een stem en een podium te midden van alle veranderingen, midden in de openbare ruimte van het winkelhart. Een grote houten kist fungeerde voorafgaand aan Call of the Mall als Homo Ludens opnamestudio, waar Smets materiaal verzamelde en verhalen opnam voor de volgende fase: Radio Homo Ludens.
Met de opening van Call of the Mall ging Radio Homo Ludens open voor publiek. In de studio werd de leefwereld van de Homo Ludens ten gehore gebracht met nieuws over het dagelijks leven in Hoog Catharijne, maar ook met diepte-interviews met dorpsbewoners, verhalen uit de oude doos, of het geluid van een duivennestje hoog in de woontoren. De uitzendingen werden live gemaakt op drukke winkelmomenten en af en toe trad er een buurtkoor of muzak orkest op. Hun muziek was via de omroepinstallatie door het gehele complex te horen. Smets laadde de plek op deze manier op met lokale betekenis die zou groeien naar mate het project vorderde.
lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
terug naar boven

Melle Smets

Radio Homo Ludens

Melle Smets (NL, 1975) woont en werkt in Rotterdam.
In samenwerking met: Marten Minkema en Mat Wijn

Met dank aan: Ineke Bakker, Hans
Blekkink, Familie Bomans, Jacq Cornellissen, Rob Dettingmeijer, Menno van Dijk, Jacqueline van Dop, Bruno Ernst, Khadija Fakidi, Annemarie Geersink, Gwynneth Goudsblom, Erny Green, Jaap Groenendijk, Jan Hagenouw, Ingmar Heytze, Rob Huibers, Laura Jansen, Eric Kiers, John Makkink, Dennis Le Poole, Errol Lentjes, Bert L.T. van der Linden, John Makkink, Marc Nijholt, Menno Overtoom, Micha Princen, Daan Quakernaat, Cecile Reijnders, Familie Rijk, Martin Rozeboom, Anco Schut, Ilona Timmers, Tito, Patty Tollenaar, Paul Vergeer, Tim Verlaan, Ester van de Wiel, Bart Wiggers, Jasper Willigers, Familie Wolkers en studenten van Fontys Hogeschool voor Journalistiek Tilburg (Rob Keulemans), de Willem de Kooning Academie Rotterdam (Iris Schuttevaar) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Laila Bouferra, Maaike de Jager, Lieke van der Made, Linde Neyts) en alle andere mensen die hebben bijgedragen aan dit project.

Foto’s: Rob Huibers, Aafke Holwerda en Melle Smets
KUS-Plus KUS-Min KUS-close